loading

Sách, tuyển tập

Thân thế và thơ văn Tú Xương : trong chương trình trung học phổ thông và chuyên khoa / Vũ Đăng Văn

Tác giả : Vũ Đăng Văn

Nhà xuất bản : Cây Thông

Năm xuất bản : 1951

Nơi xuất bản : Saigon

Mô tả vật lý : 120 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VS 343
Phục vụ đọc tại chỗ
Top