loading

Sách, tuyển tập

Thơ dành cho gái hư

Tác giả : Huỳnh Tuấn Anh

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 142 tr. ; 16 cm

ISBN : 9786046818793

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ tình Việt Nam. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thơ về tình yêu, phụ nữ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 511/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 512/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top