loading

Luận án, luận văn

Tai mũi họng học giản yếu / Tô Phạm Liệu [dịch]

Tác giả : Tô Phạm Liệu [dịch]

Nhà xuất bản : Viện Đại học Saigon, Trung tâm giáo dục y khoa

Năm xuất bản : 1974

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 142 tờ : 30 tờ hình vẽ ; 26 cm

Số phân loại : 617.51

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Tai mũi họng -- Cẩm nang, hướng dẫn.... 3. Tai -- Bệnh -- Chẩn đoán. 4. Tai -- Bệnh -- Điều trị. 5. Tai -- Sinh lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 11 LVHC 3001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top