loading

Luận án, luận văn

Tự điển danh từ cơ thể học, phôi thai học, mô học / Nguyễn Phước [dịch]

Tác giả : Nguyễn Phước [dịch]

Nhà xuất bản : Viện Đại học Saigon, Trung tâm giáo dục y khoa

Năm xuất bản : 1974

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 120 tờ ; 26 cm

Số phân loại : 611.03

Chủ đề : 1. Cơ thể học -- Từ điển. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Mô học -- Từ điển. 4. Phôi học -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 11 LVHC 2995
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top