loading

Sách, tuyển tập

Ánh sáng cuộc sống = The Light of life / Trần Thế Phong

Tác giả : Trần Thế Phong

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 121 tr. : tranh ảnh màu ; 25 cm

ISBN : 9786041077836

Số phân loại : 770.9597

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh. 2. Ni sư -- Việt Nam -- Đời sống tôn giáo -- Sách tranh ảnh. 3. Tu sĩ -- Việt Nam -- Đời sống tôn giáo -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3047
(NT 388)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3048
(NT 389)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top