loading

Luận án, luận văn

Bức xạ tự phát trong các hệ có cấu trúc khác nhau / Trần Minh Hiến ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Trung Dũng, Nguyễn Quốc Khánh

Tác giả : Trần Minh Hiến ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Trung Dũng, Nguyễn Quốc Khánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 530.12

Chủ đề : 1. Bức xạ -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Lượng tử điện tử -- Tóm tắt. 4. Từ trường -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22619
Phục vụ đọc tại chỗ
Top