loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể / Nguyễn Lan Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Khánh Đức, Nguyễn Thị Tứ

Tác giả : Nguyễn Lan Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Khánh Đức, Nguyễn Thị Tứ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Sinh viên -- Việt Nam -- Đào tạo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 22599
(K07.21_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top