loading

Sách, tuyển tập

Tháng ngày theo chân mẹ / Hồng Trà ; người dịch Nguyễn Thị Thại

Tác giả : Hồng Trà ; người dịch Nguyễn Thị Thại

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 285 tr. : hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786045947395

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1589/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1590/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top