loading

Sách, tuyển tập

Từ điển triết học Hegel / Michael Inwood ; Bùi Văn Nam Sơn ... [và nh.ng. khác] dịch giả

Tác giả : Michael Inwood ; Bùi Văn Nam Sơn ... [và nh.ng. khác] dịch giả

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 589 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Heidegger, Martin, 1889-1976 -- Từ điển.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

“Từ điển triết học, một lĩnh vực khá đặc thù, còn có thêm một nhược điểm: dù được biên soạn bởi một hay nhiều chuyên gia có thẩm quyền, nó khó hoàn toàn tránh khỏi sự thiên lệch, có thể từ nhãn quan, lập trường hay truyền thống triết học riêng biệt của soạn giả, ảnh hưởng ít nhiều đến cách đọc, cách hiểu, cách trình bày và đánh giá về các triết gia, trường phái hay bộ môn được biên soạn. Chọn được những bộ Từ điển triết học tương đối tránh được các nhược điểm nói trên là việc khó khăn và ít nhiều may mắn.”

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1426/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1427/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top