loading

Luận án, luận văn

Evaluation of engineering and physicochemical properties of a novel geopolymer binder from red mud, rice husk ash, and diatomaceous earth using sodium silicate solution as alkaline activator / Nguyễn Học Thắng

Tác giả : Nguyễn Học Thắng

Nhà xuất bản : De la Sallle University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : [Manila, Philippines]

Mô tả vật lý : xx, 198, [28] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 28 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 668.9

Chủ đề : 1. Alkaline. 2. Chất kết dính (Vật liệu). 3. Luận án -- Phillippine. 4. Polymers -- Thuộc tính. 5. Sodium silicate.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22647
Phục vụ đọc tại chỗ
Top