loading

Luận án, luận văn

A discussion of Buddhist understandings of global citizenship education / Nguyễn Trương Anh Trâm

Tác giả : Nguyễn Trương Anh Trâm

Nhà xuất bản : University of Alberta

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : [Edmonton, Alberta, Canada]

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 29 cm

Số phân loại : 294.342

Chủ đề : 1. Luận án -- Canada. 2. Phật giáo. 3. Phật giáo -- Dạy và học. 4. Phật giáo -- Học thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22636
Phục vụ đọc tại chỗ
Top