loading

Luận án, luận văn

Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể / Nguyễn Lan Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Khánh Đức, Nguyễn Thị Tứ

Tác giả : Nguyễn Lan Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Khánh Đức, Nguyễn Thị Tứ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [234] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Sinh viên -- Việt Nam -- Đào tạo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22597
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22598 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top