loading

Sách, tuyển tập

Phan Duy Nhân thơ & đời

Tác giả : Nhiều tác giả ; Nhóm thực hiệnLê Đức Hùng, Nguyễn Đông Nhật

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 470 tr. : hình vẽ, tranh ảnh ; 24 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1434/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1435/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1436/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top