loading

Sách, tuyển tập

Tìm hiểu điển tích truyện Kiều / Phạm Đan Quế

Tác giả : Phạm Đan Quế

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 587 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1421/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top