loading

Sách, tuyển tập

Records management for dummies / Blake Richardson

Tác giả : Blake Richardson

Nhà xuất bản : John Wiley

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hoboken, N.J.

Mô tả vật lý : xviii, 294 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9781118388082

Số phân loại : 651.5

Chủ đề : 1. Hệ thống lưu trữ và truy cập thông tin -- Kinh doanh. 2. Hồ sơ kinh doanh -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 9830
(AF 556)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top