loading

Sách, tuyển tập

Sài Gòn cứ vội : tản văn / Tử An, Ngọc Hoài Nhân

Tác giả : Tử An, Ngọc Hoài Nhân

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 179 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786048821937

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 470/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 471/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top