loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu công pháp : bổ túc chương trình các môn Công pháp tụng, Luật hành chánh và Luật hiến pháp / Nguyễn Độ

Tác giả : Nguyễn Độ

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 1973

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 318 tr. ; 20 cm

Chủ đề : 1. Công pháp -- Việt Nam Cộng Hòa. 2. Hiến pháp -- Việt Nam Cộng Hòa. 3. Luật hành chính -- Việt Nam Cộng Hòa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 2010/87
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VS 35
Phục vụ đọc tại chỗ
Top