loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Hơn nửa đời hư / Vương Hồng Sển

Tác giả : Vương Hồng Sển

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 682 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Vương Hồng Sển, 1902-1996. 2. Hồi ký. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 106/93
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VS 11
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 VS 12
Phục vụ đọc tại chỗ
Top