loading

Luận án, luận văn

Sự phát quang Catốt của bán dẫn bán từ Cd1-xFexTe và Cd1-xMnxTe / Phạm Văn Bền

Tác giả : Phạm Văn Bền

Nhà xuất bản : Trường Đại học tổng hợp Hà Nội

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 104 tờ : hình vẽ, giản đồ ; 29 cm

Số phân loại : 535.2

Chủ đề : 1. Bán dẫn -- Đặc tính quang học. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Phát quang Catốt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8746
Phục vụ đọc tại chỗ
Top