loading

Sách, tuyển tập

Thương mại điện tử hiện đại / Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải

Tác giả : Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 564 tr. : minh họa ; 23 cm

Số phân loại : 381.142

Chủ đề : 1. Hệ thống thư điện tử. 2. Marketing điện tử. 3. Thương mại điện tử. 4. Web sites -- Thiết kế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1275/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1276/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top