loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử triết học Trung Quốc. T.2 / Hà Thúc Minh

Tác giả : Hà Thúc Minh

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 224 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 181.11

Chủ đề : 1. Triết học Trung Quốc -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 400/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top