loading

Sách, tuyển tập

Cha, con và tổ quốc : tập truyện ngắn / Vũ Tuyết Mây

Tác giả : Vũ Tuyết Mây

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045338865

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25874
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25875
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1090/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1091/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top