loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng chính trị Montesquieu trong tác phẩm tinh thần pháp luật và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Phan Thị Hiên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân tế

Tác giả : Phan Thị Hiên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân tế

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 194

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Triết học Pháp -- Thế kỷ 18 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22505
Phục vụ đọc tại chỗ
Top