loading

Sách, tuyển tập

Nguy hiểm cận kề : tập truyện ngắn hình sự, tình yêu / Nguyễn Thị Cẩm Châu

Tác giả : Nguyễn Thị Cẩm Châu

Nhà xuất bản : Nxb. Đồng Nai

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 261 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25785
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 897/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 898/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top