loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Detritivory in the mangrove sesarmid crab parasesarma erythodactyla / Bùi Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Bùi Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Griffith University

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Brisbane, Australia

Mô tả vật lý : 145 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 595.386

Chủ đề : 1. Cua -- Sinh thái học. 2. Luận án -- Úc. 3. Sinh thái học rừng ngập mặn. 4. Vi sinh vật học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22552
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22553 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top