loading

Luận án, luận văn

Một số vấn đề về các tính chất quang học phi tuyến của bán dẫn kích thích cao / Nguyễn Trung Dân

Tác giả : Nguyễn Trung Dân

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Việt Nam

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 102 tờ : giản đồ ; 31 cm

Số phân loại : 535.2

Chủ đề : 1. Bán dẫn -- Đặc tính quang học. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Quang học phi tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8616
Phục vụ đọc tại chỗ
Top