loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Financial leasing activities in Vietnam practices, risks and solutions / Hoang Ngoc Tien

Tác giả : Hoang Ngoc Tien

Nhà xuất bản : Southern California University

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Santa Ana, CA

Mô tả vật lý : xi, 90 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.15242

Chủ đề : 1. Dịch vụ thuê và cho thuê -- Việt Nam. 2. Luận án -- Hoa Kỳ. 3. Quản lý rủi ro -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 22543
(K07.21_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22544 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top