loading

Luận án, luận văn

Freeze casting - a new formulation for fast dissolving tablets or foods / Nguyễn Thị Nhật Phương

Tác giả : Nguyễn Thị Nhật Phương

Nhà xuất bản : Martin-Luther University Halle-Wittenberg

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Halle, Germany

Mô tả vật lý : 134 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Luận án -- Đức. 2. Thuốc viên -- Đổi mới công nghệ. 3. Thuốc viên -- Dược lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22542
Phục vụ đọc tại chỗ
Top