loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Factors influencing the research productivity of academics at the Research-Oriented University in Vietnam / Nguyễn Hữu Quý

Tác giả : Nguyễn Hữu Quý

Nhà xuất bản : Griffith University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Queensland, Australia

Mô tả vật lý : xvii, 276 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học và nhà nước -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Phương hướng và mục tiêu -- Việt Nam. 3. Luận án -- Úc. 4. Trường đại học và cao đẳng -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22539
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22540 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top