loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình du nhập của nho giáo vào Việt Nam từ đầu công nguyên đến thế kỷ XIX / Phạm Thị Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Tác giả : Phạm Thị Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Trương Văn Chung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 213, [29] tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 181.112

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Nho giáo. 3. Nho giáo -- Việt Nam -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22536
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22537 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top