loading

Sách, tuyển tập

Crooked river / Shelley Pearsall

Tác giả : Shelley Pearsall

Nhà xuất bản : Alfred A. Knopf,4c2005

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 249 tr. ; 22 cm

ISBN : 0375923896

Số phân loại : 813.6

Chủ đề : 1. Đời sống gia đình -- Ohio -- Tiểu thuyết. 2. Thổ dân Bắc Mỹ -- Ohio -- Tiểu thuyết. 3. Thổ dân Ojibwa -- Tiểu thuyết. 4. Ohio -- Lịch sử -- Thế kỷ 19 -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 12126
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top