loading

Luận án, luận văn

Hàm lượng và thành phần các hợp chất Auxin và Polyphenol trong mối liên quan với sự sinh trưởng, phát triển của cây lạc (Arachis hypogaea L.) / Vũ Viết Bình

Tác giả : Vũ Viết Bình

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 144 tờ : giản đồ, tranh ảnh màu ; 29 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Cây lạc. 2. Đậu phọng. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 4. Polyphenol thực vật -- Thử nghiệm. 5. Sinh lý học cây trồng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8594
Phục vụ đọc tại chỗ
Top