loading

Sách, tuyển tập

Chồng của hoa hậu : tuyển tập tiểu phẩm Tuổi trẻ cười (2004-2005). T.2 / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 179 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 895.9227

Chủ đề : 1. Truyện cười. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25610
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 334/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 335/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top