loading

Sách, tuyển tập

Những điều nghe thấy. T.4 / Hồ Biểu Chánh

Tác giả : Hồ Biểu Chánh

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 448 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25657
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 360/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 361/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top