loading

Sách, tuyển tập

Bến đò xưa lặng lẽ : tiểu thuyết / Xuân Đức

Tác giả : Xuân Đức

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 416 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25658
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 803/2016
(VH 4428)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 804/2016
(VH 4429)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top