loading

Sách, tuyển tập

Cách tiếp cận mới về năng suất và việc ứng dụng vào Việt Nam / Nguyễn Đình Phan chủ biên

Tác giả : Nguyễn Đình Phan chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 202 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 19 cm

Số phân loại : 331.118

Chủ đề : 1. Năng suất lao động.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1305/98
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1306/98
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top