loading

Sách, tuyển tập

Mã Vân giày vải và 27 cột mốc khởi nghiệp của cha đẻ đế chế Alibaba / Vương Lợi Phân, Lý Tường ; Hà Thị Thu Lý dịch

Tác giả : Vương Lợi Phân, Lý Tường ; Hà Thị Thu Lý dịch

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 447 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049279720

Số phân loại : 381.142092

Chủ đề : 1. Doanh nhân -- Trung Quốc -- Tiểu sử. 2. Thành công trong kinh doanh. 3. Thương mại điện tử -- Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 751/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 752/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top