loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bài toán ngược thời gian cho phương trình Ginzburg-landau / Bùi Thanh Duy ; Người hướng dẫn : Đặng Đức Trọng

Tác giả : Bùi Thanh Duy ; Người hướng dẫn : Đặng Đức Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân) -- Nghiệm bằng số -- Tóm tắt. 2. Giải tích toán học -- Xử lý dữ liệu -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Phương trình vi phân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22397
Phục vụ đọc tại chỗ
Top