loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam bộ từ cuối thế kỷ XIX trở về trước / Lê Thị Diệu Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Mạnh Nhị

Tác giả : Lê Thị Diệu Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Mạnh Nhị

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Giai thoại -- Việt Nam -- Nam bộ -- Thế kỷ 19 -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Nhân vật lịch sử -- Việt Nam -- Nam bộ -- Thế kỷ 19 -- Tóm tắt. 4. Truyền thuyết -- Việt Nam -- Việt Nam -- Nam bộ -- Thế kỷ 19 -- Tóm tắt. 5. Văn học dân gian Việt Nam -- Việt Nam -- Nam bộ -- Thế kỷ 19 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22388
Phục vụ đọc tại chỗ
Top