loading

Luận án, luận văn

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Lê Võ Thanh Lâm ; Người hướng dẫn : Trần Chí Mỹ, Nguyễn Anh Quốc

Tác giả : Lê Võ Thanh Lâm ; Người hướng dẫn : Trần Chí Mỹ, Nguyễn Anh Quốc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.895922

Chủ đề : 1. Bản sắc dân tộc Việt Nam -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22374
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22374 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top