loading

Luận án, luận văn

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn / Trần Văn Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Vạn Phước, Trần Thị Bích Hương

Tác giả : Trần Văn Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Vạn Phước, Trần Thị Bích Hương

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ, bảng ; 21 cm

Số phân loại : 616.61

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Thận -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 3. Thận -- Bệnh -- Điều trị -- Tóm tắt. 4. Thận -- Bệnh -- Khía cạnh dinh dưỡng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22433
Phục vụ đọc tại chỗ
Top