loading

Sách, tuyển tập

Định giá công nghệ : phương pháp luận và ứng dụng / Nguyễn Trọng

Tác giả : Nguyễn Trọng

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786049089770

Số phân loại : 338.52

Chủ đề : 1. Bản quyền -- Trả tiền bản quyền. 2. Công nghệ. 3. Định giá. 4. Tỷ lệ chiết khấu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 548/2016
(K08.22_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 549/2016
(K08.22_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top