loading

Luận án, luận văn

Full one-loop electroweak radiative corrections at future colliders / Phan Hồng Khiêm ; supervisor : Yoshimasa Kurihara

Tác giả : Phan Hồng Khiêm ; supervisor : Yoshimasa Kurihara

Nhà xuất bản : Graduate University for Advanced Studies

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hayama, Kanagawa, Japan

Mô tả vật lý : xxvi, 137 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Bức xạ. 2. Luận văn -- Nhật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22470
Phục vụ đọc tại chỗ
Top