loading

Luận án, luận văn

English as a lingua franca in the Vietnamese hotel industry : communicative strategies and their implications for vocational education / Vũ Thị Hồng Vân

Tác giả : Vũ Thị Hồng Vân

Nhà xuất bản : Curtin University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Perth, Australia

Mô tả vật lý : viii, 181 tờ : bảng màu ; 30 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Luận văn -- Úc. 2. Tiếng Anh -- Đàm thoại và thành ngữ (Dùng cho nhân viên nhà hàng và khách sạn).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22460
Phục vụ đọc tại chỗ
Top