loading

Sách, tuyển tập

Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng : sách tham khảo / Phạm Quang Nghị chủ biên

Tác giả : Phạm Quang Nghị chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 295 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045712764

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa Cộng Sản -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 393/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 394/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top