loading

Sách, tuyển tập

Tôi mang thai đứa con của chị gái / Tạ Hà Như Bình

Tác giả : Tạ Hà Như Bình

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 133 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046945048

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 137/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 138/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top