loading

Sách, tuyển tập

Giận / Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt dịch

Tác giả : Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt dịch

Nhà xuất bản : Phương Đông

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 250 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786046314424

Số phân loại : 294.35

Chủ đề : 1. Đời sống tinh thần -- Phật giáo. 2. Giận -- Khía cạnh tôn giáo -- Phật giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25327
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top