loading

Sách, tuyển tập

Tình yêu trong chiến tranh : tiểu thuyết / Trần Đình Tám

Tác giả : Trần Đình Tám

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786046418900

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1393/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1394/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top