loading

Sách, tuyển tập

Thẩm bình thơ chữ Hán Hồ Chí Minh / Lê Xuân Đức

Tác giả : Lê Xuân Đức

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật ;

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 631 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045715123

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Chữ Hán. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4666/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4667/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top