loading

Sách, tuyển tập

Huy Cận - Tác phẩm chọn lọc / Nguyễn Đăng Điệp giới thiệu và tuyển chọn

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp giới thiệu và tuyển chọn

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 283 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25202
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25203
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4831/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4832/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top